Logo
THÔNG TIN TUYỂN SINH

Thông tin tuyển sinh năm 2022 (16/08/2022)

Time 19.08.2022 11:19 | View 39.216
Thông tin tuyển sinh năm 2022 (16/08/2022)

Thông báo ngưỡng điểm xét tuyển đại học chính quy năm 2021

Time 25.07.2023 09:05 | View 10.338
Thông báo ngưỡng điểm xét tuyển đại học chính quy năm 2021

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2022

Time 03.10.2022 10:54 | View 11.884
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2022

Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2021

Time 07.06.2023 10:20 | View 30.041
Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2021
1

CÁC ĐƠN VỊ