Logo
THÔNG TIN TUYỂN SINH

Lưu ý:

Hồ sơ đăng ký xét tuyển được đăng tải tại Website: http:\\www.tuyensinh.dnpu.edu.vn

Phiếu đăng ký download tại đây

Phiếu dự tuyển download tại đây

1. Thông báo tuyển sinh liên thông vừa học vừa làm ngoài sư phạm (Kế toán, Ngôn ngữ Anh). Download tại đây

 

2.  Thông báo tuyển sinh liên thông vừa học vừa làm ngành sư phạm. Download tại đây

 

Share with friends

CÁC ĐƠN VỊ