Logo
THÔNG TIN TUYỂN SINH

Thông tin tuyển sinh năm 2022 (16/08/2022)

Time 19.08.2022 11:19 | View 39.216
Thông tin tuyển sinh năm 2022 (16/08/2022)

Thông báo ngưỡng điểm xét tuyển đại học chính quy năm 2021

Time 25.07.2023 09:05 | View 10.338
Thông báo ngưỡng điểm xét tuyển đại học chính quy năm 2021

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022 (ngày 10/11/2022)

Time 11.11.2022 10:55 | View 16.273
Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022 (ngày 10/11/2022)

CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG NĂM 2022

Time 20.10.2022 12:10 | View 13.276
CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG NĂM 2022

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học hình thức liên kết vừa làm vừa học năm 2022 (tt)

Time 14.10.2022 02:44 | View 11.009
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học hình thức liên kết vừa làm vừa học năm 2022

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2022

Time 03.10.2022 10:54 | View 11.885
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2022