Logo
THÔNG TIN TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022 (ngày 10/11/2022)

Time 11.11.2022 10:55 | View 16.271
Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022 (ngày 10/11/2022)

CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG NĂM 2022

Time 20.10.2022 12:10 | View 13.275
CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG NĂM 2022
1

CÁC ĐƠN VỊ