Logo
THÔNG TIN TUYỂN SINH

Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng giáo viên tin học dạy môn tin học và công nghệ ở tiểu học (14/3/2022)

Time 28.04.2022 09:16 | View 143
Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng giáo viên tin học dạy môn tin học và công nghệ ở tiểu học (14/3/2022)

Chiêu sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội 2022

Time 24.05.2022 07:42 | View 107
Chiêu sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội 2022

Thông báo chiêu sinh Bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học năm học 2021-2022

Time 28.04.2022 02:15 | View 133
Thông báo chiêu sinh Bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học năm học 2021-2022

Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học Tự nhiên năm học 2021-2022

Time 28.04.2022 02:14 | View 152
Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học Tự nhiên năm học 2021-2022

8 điểm mới trong tuyển sinh đại học năm 2022

Time 21.06.2022 07:13 | View 174
TPO - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học, tuyển sinh Cao đẳng ngành giáo dục mầm non. Những điểm mới này có tác động trực tiếp đến thí sinh năm nay và những năm tiếp theo.
1