Logo
THÔNG TIN TUYỂN SINH

Trường Đại học Đồng Nai

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông hệ vừa làm vừa học năm 2021

1. Các ngành tuyển sinh

TT

Ngành đào tạo

Chương trình đào tạo

Điều kiện dự tuyển

Chỉ tiêu

1

Sư phạmToán

Liên thông từ cao đẳng lên đại học

Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng Sư phạm Toán học

30

2

Sư phạm Vật lý

Liên thông từ cao đẳng lên đại học

Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng ngành Sư phạm Vật lý

20

3

Sư phạm Hóa học

Liên thông từ cao đẳng lên đại học

Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng ngành Sư phạm Hóa học

20

4

Sư phạm Ngữ văn

Liên thông từ cao đẳng lên đại học

Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng  ngành Sư phạm Ngữ Văn

20

5

Sư phạm Lịch sử

Liên thông từ cao đẳng lên đại học

Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng ngành Sư phạm Lịch sử

20

6

Sư phạm Tiếng Anh

Liên thông từ cao đẳng lên đại học

Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng ngành Sư phạm Tiếng Anh

30

7

Ngôn ngữ Anh

Liên thông từ cao đẳng lên đại học

Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng ngành Tiếng Anh/AVTM

40

8

Giáo dục Mầm non

(ĐH Liên thông từ TC)

Liên thông từ trung cấp lên đại học

Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp ngành Giáo dục Mầm non

20

9

Giáo dục Tiểu học

(ĐH Liên thông từ CĐ)

Liên thông từ cao đẳng lên đại học

Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng ngành Giáo dục Tiểu học

105

 

 2. Đối tượng dự tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng đúng chuyên ngành đào  tạo.

 3. Thời gian tuyển sinh:

     Đợt 1:

        - Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 26/04/2021 đến 30/06/2021

        - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/05/2021 đến 30/06/2021

        - Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 06/07/2021 đến 09/07/2021

     Đợt 2:

        - Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 11/07/2021 đến 24/09/2021

        - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/08/2021 đến 24/09/2021

         Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 05/10/2021 đến 08/10/2021

        Để có thêm thông tin, liên hệ: 0989.174.174 (Thầy Nhân trong giờ hành chính).

                                                       037.9521.941 (Thầy Đạt trong giờ hành chính).

4. Phương thức tuyển sinh:

       - Trường xét tuyển dựa trên điểm trung bình chung tích lũy toàn khoá học của bậc học nêu trong điều kiện dự tuyển.

       - Điểm trúng tuyển được xét theo thang điểm 10 và lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

5. Thời gian đào tạo: 2 năm (Học liên tục vào các tháng hè, thứ 7 và chủ nhật trong tuần)

6. Hồ sơ đăng ký gồm:

      - Phiếu dự tuyển

      - Đơn đăng ký dự tuyển

      - Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp cao đẳng

      - Bản sao công chứng bảng điểm tốt nghiệp cao đẳng

      - Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp trung cấp (ĐHLT từ trung cấp ngành GDMN)

      - Bản sao công chứng bảng điểm tốt nghiệp trung cấp (ĐHLT từ trung cấp ngành GDMN)

      - Bản sao công chứng CMND hoặc thẻ căn cước công dân

      - 02 phòng bì dán tem và địa chỉ người nhận

      - 04 ảnh 3x4

7. Phát hành hồ sơ, lệ phí thi tuyển và học phí:

      - Phát hành hồ sơvà thu lệ phí dự tuyển tạiphòng Kế hoạch –Tài chính (HB.105) cơ sở 1 trường ĐH Đồng Nai.

      - Học phí thu theo từng học kỳ (có thông báo chi tiết khi nhập học).

8. Nơi nhận hồ sơ tuyển sinh:

     - Tại phòng Đào tạo HB3_06 (Cô Phan Thị Huyền, ĐT: 0975006739)

Lưu ý: Kế hoạch điều chỉnh (nếu có) sẽ được đăng tải tại Website: http:\\www.tuyensinh.dnpu.edu.vn

 

Tải thông báo

 

Share with friends